Αγγλικός Όρος
authors dictionary
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικό συγγραφέων (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback