Αγγλικός Όρος
author’s concordance
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικό συγγραφέα (το)

feedback