Αγγλικός Όρος
Aktionsart (pl. Actionsarten)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικό ποιόν ενεργείας (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback