ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
λογοπαίγνιο (το) paronomasia
λογοπαίγνιο (το) play on words
λογοπαίγνιο (το) pun
Λογοπαίγνιο (το), περιπαικτικός λόγος (ο) ludling
λογοπαικτικός,-ή,-ό ludic
λογοπαικτικότητα (η) ludicity
λόγος speech
λόγος speech and language
λόγος discourse
λόγος στη συνεπαγωγή κοινής λογικής discourse in common sense entailment (DICE)