Αγγλικός Όρος
paronomasia
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογοπαίγνιο (το)
Πηγή
https://el.glosbe.com/en/el/paronomasia

feedback