Αγγλικός Όρος
play on words
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογοπαίγνιο (το)

feedback