Αγγλικός Όρος
pun
Πηγές
Cruse (2006)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογοπαίγνιο (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback