ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
λόγιο δάνειο (το) learned loan
λόγιος σχηματισμός (ο) learned formation
λογισμικό software
λογισμικό λεξικών (το) dictionary software
λογισμικό παραγωγής πινάκων συμφραζομένων Ant Conc (το) Ant Conc
λογισμός (ο) calculus
λογισμός λάμδα (ο) lambda calculus
λογισμός του Lambeck (ο) Lambeck calculus
Λογκουντορεζική (η) (γλώσσα) Logudorese
λογόγραμμα (το) logogram