Αγγλικός Όρος
calculus
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογισμός (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback