Αγγλικός Όρος
learned formation
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λόγιος σχηματισμός (ο)

feedback