Αγγλικός Όρος
Lambeck calculus
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογισμός του Lambeck (ο)

feedback