Αγγλικός Όρος
learned loan
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λόγιο δάνειο (το)

feedback