Αγγλικός Όρος
lambda calculus
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογισμός λάμδα (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback