ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
λανγκ (η) langue
Λανγκάζ (η), Λόγος (ο), Γλώσσα (η) langage
Λανγκάζ (η), Λόγος (ο), Γλώσσα (η) langage
λανθάνον σύμφωνο (το) latent consonant
λανθάνοντες μουσικοί τόνοι (οι) latent tones
λανθανότητα (η) latency
λανθάνουσα λέξη (η) latent word
λανθάνουσα ψυχολογική δομή (η) latent psychologigal structure
λανθάνων-ουσα-ον latent
λανθασμένη χρήση λέξης (η) malapropism