ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
Λάθος (γνώσης) (το) error
λάθος αναστροφής (το) reversal error
λάθος γνώσης error
λάθος εμμονής (το) perseveration error
λάθος ομιλίας speech error
λάθος ομιλίας (ηθοποιών) (το) blooper
λάθος χρήση (η) abusage
λαϊκή ετυμολογία (η) folk etymology
λαϊκή ετυμολογία (η) popular etymology
Λαϊκή ετυμολογία (η), Παρετυμολογία (η) popular etymology