ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
ΔΦΑ (Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο) IPA (International Phonetic Association)
Δυτική Γερμανική (η) (γλώσσα) West Germanic
Δυτική Ατλαντική (η) (γλώσσα) West Atlantic
δυσφωνία dysphonia
δυσφημισμός dysphemism
δυσφασία παιδικής ηλικίας (η) childhood dysphasia
δυσφασία (η) dysphasia
δύστοκος dysfluent
δυσπροσωδία (η) dysprosody
δυσπραξία (η) dyspraxia