Αγγλικός Όρος
childhood dysphasia
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυσφασία παιδικής ηλικίας (η)

feedback