Αγγλικός Όρος
IPA (International Phonetic Association)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Hartmann & James (2002)
Πετρούνιας
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΔΦΑ (Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback