Αγγλικός Όρος
dysphemism
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυσφημισμός
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback