Αγγλικός Όρος
dysphasia
Πηγές
Richards et al. (1985)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυσφασία (η)

feedback