Αγγλικός Όρος
dysphonia
Πηγές
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυσφωνία
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback