ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
βαθμός ιδιότητας μέλους (ο) degree of membership
βαθμός λεπτομέρειας (ο) granularity
βαθμός στενώματος (ο) degree of stricture
βαθμός στένωσης constriction degree
βαθμός Τ (ο) t-score
Βαθμός1 (ο), διαβαθμιστικός-ή-ό degree
βάθος (το) backgrounding
βάθος (το) intension
Βάθος2 (το) depth
βαθυ περατό φίλτρο (το) low-pass filter