Αγγλικός Όρος
depth
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Βάθος2 (το)

feedback