Αγγλικός Όρος
low-pass filter
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βαθυ περατό φίλτρο (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback