Αγγλικός Όρος
degree of membership
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βαθμός ιδιότητας μέλους (ο)

feedback