Αγγλικός Όρος
degree of stricture
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βαθμός στενώματος (ο)

feedback