ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
Β-δομή D-structure
Β(αθεία)-δομή (η) D-structure
Βαβαρικό Αρχείο Σημάτων Ομιλίας (το) Bavarian Archive for Speech Signals (BAS)
βάβισμα (το) babbling
Βαβυλωνιακή (η) (γλώσσα) Babylonian
Βαθεία Γραμματική (η) deep grammar
βαθεία δομή D-structure
βαθεία δομή (η) underlying structure
βαθεία δομή (η) deep structure
Βαθεία δομή (η), βαθιά δομή (η) deep structure