Αγγλικός Όρος
Bavarian Archive for Speech Signals (BAS)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Βαβαρικό Αρχείο Σημάτων Ομιλίας (το)

feedback