Αγγλικός Όρος
deep structure
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal
Fromkin (2011)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βαθεία δομή (η)
Πηγές
Lyons (2002)
ΛΚΝ

feedback