Αγγλικός Όρος
D-structure
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Β(αθεία)-δομή (η)
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback