Αγγλικός Όρος
deep grammar
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Βαθεία Γραμματική (η)

feedback