Αγγλικός Όρος
D-structure
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
Β-δομή
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)
Όρος
βαθεία δομή
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback