ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
αρρηματικός–ή,-ό verbless
απαλοιφή ρηματικής φράσης (η) verb phrase deletion
αξία (η) value / valeur
αξία (η) valeur
ασάφεια (η) vagueness
ασαφής-ές vague
ανάλυση αναγκών χρήστη (η) user needs analysis
Αστική διαλεκτολογία (η) urban dialectology
αναφορά προς τα πάνω (η) upward reference
ανοδική upward