ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
τάξη (η) class
τάξη (η) classification
τάξη τύπων ( η), Τυπική τάξη (η) form class
τάξη τύπων ( η), Τυπική τάξη (η) form-class
τάξη ετερόκλιτων ονομάτων (η) heteroclitic noun class
τάξη ονομάτων (η) noun class
τάξη υποκατάστασης substitution class
τάξη υποκατάστασης (η) substitution class
Ταμπού taboo
τάξη λέξεων word class