Αγγλικός Όρος
taboo
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin et al. (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ταμπού
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback