Αγγλικός Όρος
form-class
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τάξη τύπων ( η), Τυπική τάξη (η)
Όρος
κατηγορία τύπων (η)
Πηγή
Lyons (1995)

feedback