Αγγλικός Όρος
class
Πηγές
Crystal (2008)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τάξη (η)

feedback