Αγγλικός Όρος
substitution class
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τάξη υποκατάστασης (η)

feedback