Αγγλικός Όρος
word class
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Trask (1993)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τάξη λέξεων
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback