ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
ταξική διάσπαση (η) class cleavage
ταξική διάλεκτος (η) class dialect
ταξικός κόμβος class node
τάξημα (το) classeme
ταξινόμηση (η) classification
ταξινομημένη διάταξη (η) classified order
ταξινόμηση (η) sorting
τάξημα (το) taxeme
ταξινόμηση taxonomy
ταξιδιωτικός οδηγός (ο) travel guide