Αγγλικός Όρος
classification
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ταξινόμηση (η)
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
Όρος
τάξη (η)

feedback