Αγγλικός Όρος
form class
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τάξη τύπων ( η), Τυπική τάξη (η)
Όρος
κατηγορία τύπων (η)
Πηγή
Lyons (1995)

feedback