ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

115 results
Greek Term English Term
ηλεκτρονικό λεξικό (το) computer dictionary
ηλεκτρονικό λεξικό (το) computerised dictionary
Ηλεκτρονικό Σύστημα Γλωσσικής Ανάλυσης (το) Computerized Language Analysis (CLAN) System
ηλεκτρονικό λεξικό electronic dictionary
ηλεκτροουρανισκογράφημα (το) electropalatogram
ηλεκτροουρανισκογραφία ( η) electro­palatography
ηλεκτροουρανισκογράφημα(το) electropalatography
ηλεκτροουρανισκογραφία (η) electropalatography
ηλεκτρονικό λεξικό τσέπης (το) pocket electronic dictionary
Ηλεκτρονικός Θησαυρός της Γαλλικής Γλώσσας (ο) Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFi)