ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

115 results
Greek Term English Term
ημερολόγιο (το) calendar
ημερομηνία έκδοσης (η) date
ημερολόγιο diary
ηλεκτροουρανισκογράφος electropalatograph
Ηλεκτροουρανισκογράφος (ο), ηλεκτροπαλατογράφος (ο) Electropalatograph (EPG)
ηλεκτροουρανισκογραφικός electropalatographic
ηλεκτροουρανισκογραφικός-ή-ό electropalatographic
ΗΜΓ EMG
ηλικιακή διαβάθμιση (η) gradation
ημερομηνία έκδοσης (η) publication date