ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

115 results
Greek Term English Term
ημιδιακρότημα demibeat
ημιβοηθητικός,-ή,-ό half-auxiliary
ημιανοικτός,-ή,-ό half-open
ημιανοικτός,-ή,-ό open-mid
ημιβοηθητικός-ή-ό semi-auxiliary
ημιδίγλωσσο λεξικό (το) semi-bilingual dictionary
ημιδικτυωτό πλέγμα (το) semilattice
ημίγλωσσος semilingual
ημιγλωσσία semilingualism
ημιδακτύλιος semi-ring