Αγγλικός Όρος
half-auxiliary
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Johannes Meyer Myklestad (1971)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ημιβοηθητικός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback