Αγγλικός Όρος
half-open
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ημιανοικτός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback