ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

115 results
Greek Term English Term
ημίκλειστος,-η,-ο close-mid
ημικός emic
Ημικός-ή-ό/ ητικός-ή-ό emic/etic
ημίκλειστος,-η,-ο half-close
ημίκλειστος,-η,-ο mid-close
ημιολώνυμο semi-holonym
ημιμερώνυμο semi-meronym
ημιμόρφημα (το) semi-morpheme
ημιπαθητική (δομή) semi-passive
ημιεπίθημα (το) semi-suffix