Αγγλικός Όρος
emic/etic
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ημικός-ή-ό/ ητικός-ή-ό

feedback