Αγγλικός Όρος
mid-close
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
μέσος,-η,-ο κλειστός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ημίκλειστος,-η,-ο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback